Førerprøve/ Oppkjøring

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time. Vi anbefaler å bestille førerprøve med din trafikklærer.


Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. Du må selv skaffe bilen, og de fleste leier bil av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

  • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
  • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
  • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
  • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen som sensor gjør

  • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
  • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter