Opplæringsplan kl. B

Mer informasjon og ulike søknader til førerkort finner du på statens vegvesen