Fra A til Å

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs


1.1 Trafikkopplæring
1.2 Grunnleggende forståelse
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkedemonstrasjon


Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse


2.1 Førerkort og føreropplæring

2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø

2.3 Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar

2.4 Mennesket og informasjonsinnhenting

2.5 Gjøre klar for å kjøre

2.6.1 Igangsetting og stans

2.6.2 Krypkjøring

2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems

2.6.4 Bakkestart med fotbrems

2.6.5 Kort stans ny start i motbakke

2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål

2.7.2 Høyresving

2.7.3 Venstresving

2.7.4 Giring og bremsing

2.7.5 Normal bremsing og normalakselrasjon

2.7.6 Stans ved angitt sted

2.7.7 Kort stans - ny start

2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor- og motbakke

2.7.9 Valg av gir etter bremsing

2.8 Rygging vending og parkering

2.9 Grunnleggende kjøretøybehandling under sammen hengende kjøring

2.10 Sikkerhetskontoll

2.11 Obligatorisk trinnvurdering


Trinn 3 - Trafikal kompetanse


3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.3 Atferd i trafikken
Plassering og vikeplikt
Rygging og vending - Stans og parkering
Planovergang - motorveg
Kjøring i tunnel
Kjøring i kø og ved flaskehalser
Forbikjøring
3.4.1 Systematisk informasjonsinnhenting - i vegkryss
3.4.2 Mellom kryss
3.5.1 Kjøring på flerfeltsveg
3.5.2 Envegskjøring
3.5.3 Kjøring i lyskryss
3.5.4 Rundkjøring
3.5.5 Kjøring i tett trafikk
3.5.6 Kjøring i bustad- tettsted og bymiljø
3.6.1 Kjøreteknikk på høyhastighetsveg
3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart
3.6.3 Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet
3.6.4 Kurvekjøring (fart, svingpunkt og plassering)
3.6.5 Skifte av felt/plass, fartsøkning og nødbremsing
3.6.6 Inn- og utkjøring større veg
3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
3.7.2 Overblikk for utsigbarhet og avvikling
3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko
3.7.4 Å bli forbikjørt og å kjøre forbi
3.8.1 Obligatorisk sikkerhetskurs - mål og forventninger
3.8.2 Obligatorisk sikkerhetskurs - mål og forventninger
3.8.3 Bremsing - Glattkjøring
3.8.4 Kjøring i sving- Glattkjøring
3.8.5 Oppsummering og refleksjon
3.9 Obligatorisk trinnvurdering


Trinn 4 - Avsluttende opplæring


4.1.1 Sikkerhetskurs på veg
Bilkjøringens risiko
4.1.2 Kjørekompetanse i landevegs miljø og forbikjøringssituasjoner
4.1.3 Planlegging og gjennomkjøring av kjøring i variert trafikkmiljø
Planlegging av kjøringen
Kjøring på landeveg med varierende standard
Oppsummering av erfaring
4.1.4 Refleksjon og oppsummering