Trinn 4

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Vi fokuserer her mye mer på risiko og veien videre som selvstendig trafikant. 


Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.


Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til førerprøven.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg


Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

  1. Bilkjøringens risiko (2 t.)
  2. Kjøring i landeveismiljø (Langkjøring 5 t.) 
  3. Planlegging og kjøring i variert trafikk (Planleggingstur 4 t.) 
  4. Refleksjon og oppsummering (2 t.)

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du starter denne delen av opplæringen

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

  • forståelse for risikoen ved bilkjøring
  • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
  • evne til å vurdere deg selv som fører